Proiect P.O.R. 2014 – 2020

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL

Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a Bisericii Mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu

Denumirea beneficiarului: Mănăstirea Zamfira

Număr de referință: contract de finanțare nr. 577/ 13.10.2017, cod SMIS 117925

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada de implementare a proiectului: 45 de luni

Data de începere a proiectului: 1 iulie 2015

Valoarea totală a proiectului: 19.555.986,32 LEI, unde 16.290.136,60 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR și 2.874.729,99 LEI reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul de stat

Locul de implementare al proiectului: sat Zamfira, comuna Lipănești, județul Prahova

Obiectivul general al proiectului: constă în sprijinirea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale, prin creșterea importanței turismului și culturii, ca factori care pot stimula creșterea economică în zona de implementare a proiectului (comuna Lipănești, județul Prahova), respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului prin conservarea moștenirii culturale – a monumentului istoric – Biserica “Înălțarea Domnului” și “Sf. Nifon” – Mare, parte componentă din ansamblul Mănăstirii Zamfira;

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • restaurarea, consolidarea și conservarea obiectivului de patrimoniu cultural – Biserica “Înălțarea Domnului” și “Sf. Nifon” – Mare, parte componentă din ansamblul Mănăstirii Zamfira;
  • creșterea atractivității turistice acestuia prin utilizarea unor tehnici/ activități de informare, publicitate și promovare cât mai variate în scopul creșterii vizibilității monumentului istoric;

 

Rezultate proiectului:

  • creșterea numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate, astfel prin proiect va fi consolidat, restaurat și conservat 1 obiectiv de patrimoniu cultural, respectiv Biserica “Înălțarea Domnului și “Sf. Nifon” – Mare – monument istoric ce face parte din ansamblul Mănăstirii Zamfira;
  • creșterea numărului de vizitatori, respectiv creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin, astfel la finalizarea perioadei de monitorizare se estimează că numărul de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu cultural restaurat – Biserica “Înălțarea Domnului și “Sf. Nifon” – Mare va fi de 2.533 de vizitatori;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.